Thó-îⁿ gîn-hô (Hàn-jī: 橢圓銀河; Eng-gí: elliptical galaxy) sī chi̍t chióng gîn-hô ê hêng-thài; ū ē-té ê bu̍t-lí te̍k-teng:

Thâu-mn̂g-chō gîn-hô-thoân pian-iân ê kū-tōa thó-îⁿ gîn-hô NGC 4881 (tī tò-pêng téng-koân ê kiû-chōng hoat-kng-thé).