Thó-lūn:Gín-á

新增話題
進行的討論

囡仔Siu-kái

囡仔/囡仔人書面語寫做兒童,是指法律上猶未成年,抑是生理上猶未轉大人的人,囡仔是大人的倒反詞,對序大人來講,伊的序細不管幾歲攏是囡仔。

性別Siu-kái

  • 查埔囡仔
  • 查某囡仔
返回 "Gín-á" 頁面。