Thó-lūn:Liâm-ha̍p-che

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

Liâm-ha̍p-che = âng-mn̂g-thô͘? Iah-sī kan-taⁿ khí-kho ê cement kiò-choè liâm-ha̍p-che? Hprcb 2009-nî 10-goe̍h 25-jἰt (Lé-pài) 01:18 (UTC)

Eng-gí pán ū chi̍t phiⁿ en:Dental cement. Hprcb 2009-nî 10-goe̍h 25-jἰt (Lé-pài) 01:21 (UTC)
返回 "Liâm-ha̍p-che" 頁面。