Thó-lūn:Po (Chù-im hû-hō)

進行的討論

ㄅ=Po?Siu-kái

Ū chi̍t kóa chù-im-hû-ho tī Hôa-gí kap Tâi-gí ê im ká-na m̄-sī goân-choân siô-kâng. --Luuva (對話) 2016-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 07:04 (UTC)

Tong-chho͘ khoàⁿ i án-ne kái, goá mā kám-kak bô siáⁿ cheng-khak.--Sunshine678 (對話) 2016-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 07:10 (UTC)
Nā tòng chò zh:臺灣方音符號 lâi khòaⁿ khó-lêng tio̍h ē ha̍h. --Luuva (對話) 2016-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 09:14 (UTC)
返回 "Po (Chù-im hû-hō)" 頁面。