Thô-hn̂g Chhia-thâu (Ko-thih)

Ko-thih Thô-hn̂g Chhia-thâu

Ko-thih Thô-hn̂g Chhia-thâuTâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ ê chi̍t chō hóe-chhia-thâu, ūi-tī Thô-hn̂g-chhī Tiong-le̍k-khu Chheⁿ-po͘, só͘-í iā hō-chò Ko-thih Chheⁿ-po͘-chām (青埔站).