Thô-hn̂g Hâng-khong-siâⁿ

Thô-hn̂g Hâng-khong-siâⁿ (桃園航空城) sī ūi-tī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ chiu-piⁿ ê tōa-hêng chong-ha̍p sán-gia̍p hn̂g-khu kiàn-siat kui-ōe-àn. Che mā sī chū-iû keng-chè sī-hoān-khu kè-ōe ê chi̍t pō͘-hūn.

Thô-hn̂g Hâng-khong-siâⁿ kè-ōe huān-uî