Thô-hn̂g Tē-hng Hoat-īⁿ

Thô-hn̂g Tē-hng Hoat-īⁿ (桃園地方法院) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê tē-hng hoat-īⁿ; sio̍k-î tē-saⁿ kip phó͘-thong hoat-īⁿ.

Thô-hn̂g Tē-hng Hoat-īⁿ