Thah Kiô (Eng-gí: Tower Bridge) sī Eng-lân London ê chi̍t tiâu kiô, hâⁿ koè Thames Hô, sī London ê tāi-piáu-sèng kiàn-tio̍k. Kiô tī 1886 nî khí-chō, 1894 nî khai-thong, i-ê kò͘-chō sī nn̄g boé khan tiàu-kiô, tiong-ng chiap khai-koan-kiô (bascule bridge).

Thah Kiô