The AristocatsBí-kok Walt Disney Chè-chok (Walt Disney Productions) kong-si 1970 nî chhut-phín ê tiān-iáⁿ, sī Disney chè-chok ê tē 20 chhut tōng-ōe tn̂g-phiⁿ tiān-iáⁿ (feature film).

The Aristocats
Kàm-tok Wolfgang Reitherman
Chè-chok Winston Hibler
Wolfgang Reitherman
Kò͘-sū Ken Anderson
Larry Clemmons
Eric Cleworth
Vance Gerry
Julius Svendsen
Frank Thomas
Ralph Wright
Goân-tio̍h
"The Aristocats"
chok-chiá
  • Tom McGowan
  • Tom Rowe
Chú-ián Phil Harris
Eva Gabor
Hermione Baddeley
Gary Dubin
Dean Clark
Sterling Holloway
Roddy Maude-Roxby
Liz English
Phòe-ga̍k George Bruns
Chián-chip Tom Acosta
Chè-chok
kong-si
Chhut-phìⁿ Buena Vista Distribution
Chiūⁿ-èng
  • 1970 nî 12 goe̍h 11 ji̍t (1970-12-11) (premiere)
  • 1970 nî 12 goe̍h 24 ji̍t (1970-12-24) (United States)
Phìⁿ-tn̂g 78 hūn
Kok-ka United States
Gí-giân Eng-gí
Ū-sǹg $4 million[1]
Phiò-pâng $191 million

Chham-khó

siu-kái
  1. Scott, Vernon (February 17, 1971). "News from Hollywood". The Logansport Press. p. 6. January 21, 2020 khòaⁿ--ê – via Newspapers.com. 

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái