The Incredible Hulk (tiān-iáⁿ)

The Incredible Hulk sī 2008 nî ê Bí-kok chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ, chham-chiàu Marvel Comics ê kak-sek Hulk, sī Marvel Studios chè-chok, Universal Pictures hoat-hêng. Che sī Marvel Cinematic Universe cho͘-ha̍p ê tē-jī chhut tiān-iáⁿ.