The Jungle Book (1967 nî tiān-iáⁿ)

The Jungle BookBí-kok Walt Disney Chè-chok (Walt Disney Productions) kong-si 1967 nî chhut-phín ê tiān-iáⁿ, sī Disney chè-chok ê tē 19 chhut tōng-ōe tn̂g-phiⁿ tiān-iáⁿ (feature film). Chiap-soà sī The Jungle Book 2.

The Jungle Book
Kàm-tok Wolfgang Reitherman
Chè-chok Walt Disney
Kò͘-sū
Chú-ián
Phòe-ga̍k George Bruns
Chián-chip
  • Tom Acosta
  • Norman Carlisle
Chè-chok
kong-si
Chhut-phìⁿ Buena Vista Pictures Distribution
Chiūⁿ-èng
  • 1967 nî 10 goe̍h 18 ji̍t (1967-10-18)
Phìⁿ-tn̂g 78 hūn
Kok-ka United States
Gí-giân Eng-gí
Ū-sǹg $4 million
Phiò-pâng $378 million

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái