Thessalia Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Θεσσαλίας) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 722,065 lâng, thó͘-tē bīn-chek 14,036.64 pêng-hong kong-lí.

Thessalia Tōa-khu
Περιφέρεια Θεσσαλίας
—  Tōa-khu  —

ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 14,036.64 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 722,065 lâng
Bāng-chām www.pthes.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Thessalia Tōa-khu