Thâu-hia̍h seⁿ thiāu-á-chí

Thiāu-á-chí (柱仔子; acne), kán-chheng thiāu-á[1] (柱仔), sī chi̍t chióng phôe-hu-pēⁿ.

Chham-khóSiu-kái

  1. I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái