Tāi-piáu Thih-ūi-tūi ê kî-á.

Thih-ūi-tūi (Romania-gí: Garda de fier) sī Romania chū 1927 nî kàu Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn sî-kî ê chi̍t khoán iū-phài ūn-tōng kiam chèng-tóng.