Thn̂g-kái (Eng-gí: glycolysis) sī phû-tô-thn̂g chóan-piàn-chòe pyruvic-sng ê liân-chhòan hòa-ha̍k hóan-èng, kòe-thêng lāi-bīn ē sán-seng ATP.