Thoàⁿ-sng chúi-sò͘ natrium

Thoàⁿ-sng chúi-sò͘ natrium (炭酸水素-), mā thang kiò chò tiōng-thoàⁿ-sng natrium (重炭酸-), tiōng-thoàⁿ-sng chô-ta̍t (重炭酸曹達) ia̍h-sī tiōng-chô (重曹), hoà-ha̍k-sek NaHCO3, sī chi̍t khoán sng-sek-iâm.

Thoàⁿ-sng chúi-sò͘ natrium