Thor (tiān-iáⁿ)

Thor2011 nî ê Bí-kok chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ, chham-chiàu Marvel Comics ê kâng miâ kak-sek, sī Marvel Studios chè-chok, Paramount Pictures hoat-hêng.[C 1] Che sī Marvel Cinematic Universe ê tē-4 chhut tiān-iáⁿ.

Chù-khaSiu-kái

  1. 2013 nî 7 goe̍h hoat-hêng-khoân choán kòe Walt Disney Studios