Thorpe thih-lō͘ sū-kò͘

Thorpe thih-lō͘ sū-kò͘ hoat-seng tī 1874 nî 9 goe̍h 10 ji̍t, tong-sî nn̄g lia̍t hóe-chhiaEng-lân Norfolk kūn ê Thorpe St Andrew chng sio-lòng, chō-sêng 25-ê lâng sí-bông.