ThraciaBalkan poàn-tó ê chi̍t-ê tē-hng, hun phòa tī kin-á-ji̍t ê Bulgaria, Hi-lia̍p kap Thó͘-ní-kî kēng-lāi.

Kok giân-gí hō-miâSiu-kái

  • La-teng-gí: Thracia
  • Hi-lia̍p-gí; Θράκη Thráki
  • Bulgaria-gí: Тракия Trakija
  • Thó͘-ní-kî-gí: Trakya