Tiâu-chiú-sai

Tiâu-chiú-sai (Hàn-jī: 調酒師) sī chi̍t chióng tī chiú-pa lāi-bīn choan-bûn hū-chek tiâu-chè ke-bóe-chiú ê chit-gia̍p. Pō͘-hūn ê tiâu-chiú-sai koh ē piáu-ián hoe-sek tiâu-chiú lâi gû-lo̍k tiàm-lāi ê lâng-kheh.

Tiâu-chiú-sai.