Sè-chong Tāi-ông
세종대왕
Tiâu-sián Ông
Jīm sò͘ Tē 4 jīm
Chiū-jīm 1418 nî 8 goe̍h
Sià-jīm 1450 nî 4 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Tiâu-sián Thài-chong
Āu-jīm Tiâu-sián Bûn-chong
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1397 nî 4 goe̍h 10 ji̍t
Koè-sin 1450 nî 4 goe̍h 8 ji̍t
Chhut-sì-tē Hân-kok
Hàn-siâⁿ

Tiâu-sián Sè-chong (조선세종, 朝鮮世宗; 1397 nî 4 goe̍h 10 ji̍t - 1450 nî 4 goe̍h 8 ji̍t) sī Tiâu-sián ông-tiâu ê tē-4-jīm ông, jīm-kî sī 1418 nî 8 goe̍h kàu 1450 nî 4 goe̍h 8 ji̍t.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sejong the Great