Tiān-khì mò͘-tah (Eng-gí: electric motor), it-poaⁿ kiò mò͘-tah[1], he̍k-chiá kóng tiān-tōng-ki (電動機), sī chiong tiān-le̍k choán chò ki-hâi-le̍k ê chi̍t khoán ki-hâi. Thoân-thóng hêng-sek ê mò͘-tah, sī lī-ēng tiān-liû sán-seng chû-tiûⁿ lâi sak tāng mò͘-tah chhia-sim tńg-se̍h.

Chham-chiàu

siu-kái
  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學. goân-loē-iông tī 2019-06-06 hőng khó͘-pih. 2018-09-04 khòaⁿ--ê.