Ti-tu-bāngti-tu phùn chhut ti-tu-si liáu-āu pìⁿ--chhut-lâi ê bāng-á. It-poaⁿ ê lō͘-iōng sī lia̍h pī-lia̍h-chiá (prey)[1].

Chù-khaSiu-kái

  1. tōng-bu̍t ê lia̍h-si̍t (predation) koan-hē tang-tiong hông lia̍h ê hit-pêng