Ticino (TI) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húBellinzona, koaⁿ-hong gí-giânItalia-gí, jîn-kháu ū 324,851, thó͘-tē bīn-chek 2812 km², 1803 nî ka-ji̍p liân-pang.

Ticino Chiu ê ūi-tì.