Tiong-Chiang Tōa-kiô

Tiong-Chiang Toā-kiô (中彰大橋) sī chi̍t tiâu hāⁿ-kòe O͘-khe, liân-chiap Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Liông-chéⁿ-khu kap Chiang-hoà-koān Sin-káng-hiong ê kiô.

Tiong-Chiang Toā-kiô