Tiong-Ji̍t Chiàn-cheng

Tiong-kok Khòng-ji̍t Chiàn-cheng (中國抗日戰爭), mā kiò choè Peh-nî Khòng-chiàn (八年抗戰), sī Tiong-hoâ Bîn-kok tī 1937 nî kàu 1945 nî hoán-khòng Tāi-ji̍t-pún Tè-kok chhim-lio̍k ê chiàn-cheng.