Tiong-iong Cho͘ (NBA)

Tiong-iong Cho͘ (Eng-gí: Central Division) sī NBA Tang-khu Liân-bêng ê chi̍t ê cho͘ (division), ē-kha ê kiû-tūi ū Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers kap Milwaukee Bucks.