Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ

Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ (中央研究院), kán-chheng chò Tiong-gián-īⁿ (中研院), sī Tâi-oân ê chi̍t ê koaⁿ-hong ê gián-kiù ki-kò͘.

Tiong-gián-īⁿ ê mn̂g-kha-kháu