Hiòng Tiong-iong Kong-hn̂g ê chhut-káu.

Tiong-iong Kong-hn̂g Chām, pian-hō R9, sī Ko-hiông Chia̍t-ūn ê chi̍t-ê chhia-chām. Siat hiòng Tiong-iong Kong-hn̂g ê chhut-káu sī kiàn-tio̍k-su Richard Rogers ê siat-kè.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Central Park Station