Tiong-iong Macedonia Tōa-khu

Tiong-iong Macedonia Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 1,875,996 lâng, thó͘-tē bīn-chek 18,810.52 pêng-hong kong-lí.

Tiong-iong Macedonia Tōa-khu
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
—  Tōa-khu  —

Tiong-iong Macedonia Tōa-khu ê kî-á
Kî-á
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 18,810.52 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,875,996 lâng
Bāng-chām www.pkm.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tiong-iong Macedonia Tōa-khu