Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 4 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 4 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 4 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng1925 nî 1 goe̍h 11 ji̍t kàu 1 goe̍h 22 ji̍tSiōng-hái khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 20 lâng.