Tiong-kok Kiōng-sán Tóng

(Tùi Tiong-kok Kiōng-sán-tóng choán--lâi)

Tiong-kok Kiōng-sán Tóng (中國共產黨) kán-chheng chò Tiōng-kiōng (中共), 1921 nî tiàm Siōng-hái sêng-li̍p, sī Tiong-kok ê Kiōng-sán-tóng. 1949 nî Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kiàn-kok í-āu, Tiong-kok Kiōng-sán-tóng chiâⁿ-chò Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok î-it ê chip-chèng-tóng.

Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
中国共产党
Chóng su-kì Si̍p Kīn-pêng
Khai-ki-chiá Tân To̍k-siù, Lí Tāi-chiau
Kháu-hō "Ūi jîn-bîn ho̍k-bū"
Khí-chō 1921 nî 7 goe̍h 23 ji̍t​ (102 nî í-chêng)​ (1921-07-23)
Chiap-sio̍k Tiong-kok Siā-hōe Tóng
Chóng-pō͘  Tiong-kok Pak-kiaⁿ-chhī Sai-siâⁿ-khu Tiong-lâm-hái
Pò-chóa Jîn-bîn Ji̍t-pò
Chheng-liân cho͘-chit
Tóng-ôan  (2021) 95,148,000
Ì-sek-hêng-thài
Kok-lāi liân-bêng Thóng-it Chiàn-sòaⁿ
Kok-chè liân-bêng
Sek-chhái      âng-sek
Tóng koa "Kok-chè-koa"
Choân-kok Jîn-tāi
2,089 / 2,947
Choân-kok Jîn-tāi Siông-úi-hōe
116 / 168
Choân-kok Chèng-hia̍p Siông-úi-hōe
99 / 544
Séng-kip chèng-hú siú-tiúⁿ
240 / 264
Tóng kî
Bāng-chām
cpc.people.com.cn

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng hiān-chú-sî ê thâu-lâng sī chóng-su-kì Si̍p Kīn-pêng.