Tiong-kok Te̍k-sek Siā-hoē-chú-gī

Tiong-kok Te̍k-sek Siā-hoē-chú-gīTiong-kok Kiōng-sán-tóng kap Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok iōng ê chèng-tī miâ-sû, tī siā-hoē-chú-gī kap kiōng-sán-chú-gī ê lí-lūn ki-chhó͘ ín-ji̍p chu-pún-chú-gī chhī-tiûⁿ keng-chè ê pō͘-hūn kài-liām.

Koh khoàⁿSiu-kái