Kái-kek khai-hòng (改革開放) sī Tiong-kok Kiōng-sán Tóng1978 nî ê 11 kài 3 Tiong Choân Hoē thê-chhut ê chi̍t-ê chèng-chhek, hō-chòe Tùi-lāi kái-kek, tùi-gōa khai-hòng (對內改革,對外開放).

Chhim-chùn keng-chè te̍k-khu.