Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 11 kài Tiong-iong Úi-oân-hoē tē 3 chhù Choân-thé Hoē-gī

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 11 kài Tiong-iong Úi-oân-hoē tē 3 chhù Choân-thé Hoē-gī, kám-chheng Tiong Kiōng 11 kài 3 Tiong Choân Hoē, tī 1978 nî 12 goe̍h 18 ji̍t kàu 12 goe̍h 22 ji̍tPak-kiaⁿ khui-hoē. Tiong Kiōng tī chia hoē-gī thê-chhut Kái-kek khai-hòng.

Koh khoàⁿ siu-kái