Saⁿ ê Tāi-piáu

Saⁿ ê Tāi-piáu ia̍h-sī kiò chò Saⁿ chiah Tāi-piáu he̍k-chiá San kò Tāi-piáu, sī Kang Te̍k-bîn2000 nî 2 goe̍h 25 ji̍t thê-chhut ê chi̍t ê chí-tō su-sióng. Chia su-sióng tī 2004 nî hō͘ siá ji̍p Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Chiong-thêng kap Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat, choân-miâ kiò chò "San kò Tāi-piáu" Tiōng-iàu Su-sióng.

Loē-iôngSiu-kái

  • Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tio̍h it-ti̍t tāi-piáu Tiong-kok sian-chìn siā-hoē seng-sán-le̍k ê hoat-tián iau-kiû;
  • Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tio̍h it-ti̍t tāi-piáu Tiong-kok sian-chìn bûn-hoà ê chìn-pō͘ hong-hiòng;
  • Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tio̍h it-ti̍t tāi-piáu Tiong-kok choè chē jîn-bîn ê ki-pún lī-ek.

Koh khoàⁿSiu-kái