Kang Te̍k-bîn (江澤民, 1926 nî 8 goe̍h 17 ji̍t – 2022 nî 11 goe̍h 30 ji̍t) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tiong-kok Kiōng-sán-tóng ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1989 nî kàu 2002 nî sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì.

Kang Te̍k-bîn
江泽民
Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
Jīm-kî
1989 nî 6 goe̍h 24 ji̍t – 2002 nî 11 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Tiō Chí-iông
Kè-jīm Ô͘ Kím-tô
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
Jīm-kî
1993 nî 3 goe̍h 27 ji̍t – 2003 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
Chóng-lí Lí PhêngChu Iông-ki
Hù chú-se̍k Êng Gī-jînÔ͘ Kím-tô
Chêng-jīm Iûⁿ Siōng-khun
Kè-jīm Ô͘ Kím-tô
Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
Jīm-kî
1990 nî 3 goe̍h 19 ji̍t – 2005 nî 3 goe̍h 8 ji̍t (Kok-ka)
1989 nî 11 goe̍h 9 ji̍t – 2004 nî 9 goe̍h 19 ji̍t (Tóng)
Chêng-jīm Tēng Siáu-pêng
Kè-jīm Ô͘ Kím-tô
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1926 nî 8 goe̍h 17 ji̍t(1926-08-17)
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Kang-so͘-séng Kang-to͘-koān
(kin-á-ji̍t Iông-chiu-chhī Kang-to͘-khu)
Kòe-sin 2022 nî 11 goe̍h 30 ji̍t (96 hòe)
 Tiong-kok Siōng-hái-chhī
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
Bú-hāu Siōng-hái Kau-thong Tāi-ha̍k
Chhiam-miâ


Kang Te̍k-bîn
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Tiō Chí-iông
Tiong Kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
1989 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Ô͘ Kím-tô
Chiap-sio̍k
Tēng Siáu-pêng
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
1989 nî–2004 nî
Chiap-sio̍k
Joē Hēng-bûn
Tiong Kiōng Siōng-hái chhī-úi su-kì
1987 nî–1989 nî
Kè-sio̍k
Chu Iông-ki
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Iûⁿ Siōng-khun
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
1993 nî–2003 nî
Kè-sio̍k
Ô͘ Kím-tô
Chiap-sio̍k
Tēng Siáu-pêng
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
1990 nî–2005 nî
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Ang Tō-hâm
Siōng-hái-chhī chhī-tiúⁿ
1985 nî–1987 nî
Kè-sio̍k
Chu Iông-ki
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Théng
Tiān-chú Kang-gia̍p-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1983 nî–1985 nî
Kè-sio̍k
Lí Thih-èng