Toā-soat-soaⁿ Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu

Toā-soat-soaⁿ Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (大雪山國家森林遊樂區) sī ūi-tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Hô-pêng-khu ê kok-ka sim-lîm iû-lo̍k-khu.