Hô-pêng-khu

Tâi-oân Tâi-tiong-chhī tang-pō͘ êsoaⁿ-tōe goân-chū-bîn-khu
Hô-pêng-khu
和平區
Hô-pêng-khu
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 10,708 (2010 nî 1 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 4,467
Biān-chek 1037.8192 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Khu
Téng-koân Tâi-tiong-chhī
Ē-té 8 lí

Hô-pêng-khu (和平區) sī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê goân-chū-bîn khu.