To̍k-san-chú-khu (獨山子區, Uyghur-gí: مايتاغ رايونى) sī Tiong-kok Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu Karamay-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu.