To-hē-thóng

Chi̍t-ê to-hē-thóng kûn (Eng-gí: polyphyletic group), sī chi̍t cho͘ seng-bu̍t, he̍k-chiá sī kî-tha ū chìn-hòa sêng-hun ê mi̍h-kiāⁿ, in bô ti̍t-chiap ê kong-ke chó͘-sian, chóng-sī hông pun chò chi̍t lūi.

Âng-sek sī to-hē-thóng ê hun-lūi.