Tremors sī 1990 nî ê Bi-kok koài-bu̍t tiān-iáⁿ. Kàn-tok Ron Underwood, chè-chok Gale Anni Hurd, Brent Maddock kiam S. S. Wilson, siá-chok sī Maddock, William kap Underwood. Tremors hoat-hêng-siong sī Universal Pictures, chú-ián Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross kap Reba McEntire.