Tumxuk Chhī

(Tùi Tumxuk-chhī choán--lâi)

Tumxuk-chhī (Uyghur-gí: تۇمشۇق شەھىرى; Hàn-gí: 圖木舒克市) sī Tiong-kok Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu ti̍t-hat ê chi̍t-ê koān-kip-chhī. I sī iû Siong-kiong Seng-sán Kiàn-siat Peng-thoân Lông-gia̍p Kiàn-siat Tē 3 Su koán—ê.

Tumxuk-chhī