TurandotGiacomo Puccini só͘-siá, Franco Alfano siu-bóe ê Ó͘-phē-là, 1926 nî goân-sêng chok-phín liáu-āu, tāi-seng sī ùi Milano piáu-ián.