Ukraina ê chū-lo̍h

(Tùi Ukraina ê chng-thâu choán--lâi)

Ukraina ê chū-lo̍h (Ukraina-gí: Населені пункти) ū nn̄g chióng: to͘-hōe chū-lo̍h kap chng-kha só͘-chāi. To͘-hōe chū-lo̍h ū khó-lêng sī siâⁿ-chhī. Kin-kì 2001 nî Ukraina Phó͘-cha ê kiat-kó, Ukraina choân-kok chóng-kiōng ū 1,344 ê to͘-hōe chū-lo̍h kap 28,621 ê chng-kha chū-lo̍h.