Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘

Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘ (United States Geological Survey USGS) sī Bí-kok chèng-hú ê kho-ha̍k pō͘-bûn chi it, choan-bûn gián-kiù Bí-kok thó͘-tē pau-koat seng-thàu, tē-lí, tē-chit, chúi-lī téng hong-bīn.

Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘ (USGS)
Seal of the United States Geological Survey.svg
Seal of the United States Geological Survey
USGS logo green.svg
Official identifier of the U.S. Geological Survey
Flag of the United States Geological Survey.png
Flag of the United States Geological Survey
Agency overview
Formed 1879 nî 3 goe̍h 3 ji̍t;​ 144 nî í-chêng​ (1879-03-03) (as Geological Survey)
Jurisdiction Bí-kok
Headquarters John W. Powell National Center
Reston, Virginia, U.S.
38°56′49″N 77°22′03″W / 38.9470°N 77.3675°W / 38.9470; -77.3675
Employees 8,670 (2009)
Annual budget $1.16 billion (FY2019) [1]
Agency executive
  • Dave Applegate[2], Acting Director
Parent agency United States Department of the Interior
Website USGS.gov

Pún só͘ bô hêng-chèng koán-lí siōng ê sū-bū, kaⁿ-taⁿ sī tan-sûn ê gián-kiù ki-koan.

Chù-káiSiu-kái

  1. H.J.Res. 31
  2. "Dave Applegate, Ph.D." U.S. Geological Survey. 11 March 2021 khòaⁿ--ê.