Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘

Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘ (United States Geological Survey USGS) sī Bí-kok chèng-hú ê kho-ha̍k pō͘-bûn chi it, choan-bûn gián-kiù Bí-kok thó͘-tē pau-koat seng-thàu, tē-lí, tē-chit, chúi-lī téng hong-bīn.

Bí-kok Tē-chit Tiāu-cha-só͘ (USGS)

Seal of the United States Geological Survey

Official identifier of the U.S. Geological Survey

Flag of the United States Geological Survey
Agency overview
Formed 1879 nî 3 goe̍h 3 ji̍t;​ 145 nî í-chêng​ (1879-03-03) (as Geological Survey)
Jurisdiction Bí-kok
Headquarters John W. Powell National Center
Reston, Virginia, U.S.
38°56′49″N 77°22′03″W / 38.9470°N 77.3675°W / 38.9470; -77.3675
Employees 8,670 (2009)
Annual budget $1.16 billion (FY2019) [1]
Agency executive
  • Dave Applegate[2], Acting Director
Parent agency United States Department of the Interior
Website USGS.gov

Pún só͘ bô hêng-chèng koán-lí siōng ê sū-bū, kaⁿ-taⁿ sī tan-sûn ê gián-kiù ki-koan.

Chù-kái

siu-kái
  1. H.J.Res. 31
  2. "Dave Applegate, Ph.D." U.S. Geological Survey. 11 March 2021 khòaⁿ--ê.