Vaud (VD) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húLausanne, koaⁿ-hong gí-giânHoat-gí, jîn-kháu ū 662,145, thó͘-tē bīn-chek 3,212 km², 1803 nî ka-ji̍p liân-pang.

Waadt Chiu ê ūi-tì.