Publius Vergilius Maro (kong-goân-chêng 70 nî 10 goe̍h 15 – kong-goân-chêng 19 nî 9 goe̍h 21) ia̍h Vergili sī kó͘-chá Lô-má ê si-jîn. Bo̍k-si (Eclogae ia̍h Bucolica), Lông-si (Georgica) kap sú-si Aeneis sī Vergili siāng tiōng-iàu ê 3 phō chok-phín. Aeneis ū 12 chheh, lō͘-boé chiâⁿ-chò Lô-má Tè-kok ê sú-si.