Wikipedia:IP hong-só lē-goā

Kīn-lō͘:
WP:IPBE

IP hong-só lē-goā, Eng-bûn kiò chò IP block exemption (IPBE)

Khoân-le̍k修改

Sú-iōng hō͘ hong-só ê IP siu-kái Wikipedia

Án-choáⁿ sin-chhéng修改

Lí ē sái khì meta:Steward requests/Global permissions#Requests for global IP block exemption sin-chhéng choân-he̍k IP hong-só lē-goā ê khoân-le̍k

Koh khoàⁿ修改