Wikipedia kè-ōe bo̍k-piau ê î-chhî, sī su-iàu chi̍t kóa koán-lí--ê.

Jîn-sū kap hoat-lu̍t koán-lí

siu-kái

Wikimedia Foundation sī jîn-sū kap hoat-lu̍t koán-lí ê téng-thâu kò͘-chō.

Chu-liāu kò͘-chō kap hoat-tián

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Wikipedia:Miâ-khong-kan

Wikipedia chu-liāu kò͘-chō ê hoat-tián sī piáu-hiān tī chē khoán ê miâ-khong-kan (namespaces). Miâ-khong-kan lī-piān cho͘-chit kap hun-piat lōe-iông ia̍h-bīn kap koán-lí ia̍h-bīn.